INSTALACJE SANITARNE

Projekty instalacji wodociągowych, systemów przeciwpożarowych, instalacji kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, gazowych. Projekty sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych. Projekty instalacji technologicznych, np. sprężonego powietrza, emulsji, oleju itd. Systemy odzysku ciepła. Układy kogeneracyjne.


INSTALACJE PAROWE

Projekty kotłowni parowych, parociągów. Optymalizacja i analizy. Układy pary czystej.


SYSTEMY UZDATNIANIA WODY

Projekty kompletnych stacji uzdatniania wody, systemów uzdatniania wody. Modernizacje i optymalizacje istniejących stacji.