Program dofinansowania przedsiębiorstw
Dotacja ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy

Podest Ruchomy Przejezdny typu ALULIFT, jako urządzenie zwiększające bezpieczeństwo pracy na wysokości kwalifikuje się do wyżej wymienionego programu. Polega on na złożeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku, którego wypełnienie powierzamy profesjonalnej firmie, zajmującej się pozyskiwaniem dotacji.

DOFINSOWANIU PODLEGA DO 90% WARTOŚCI PRP TYPU ALULIFT

Kontakt:

Waldemar Niewiejski
607 377 844
wn@mkinzynieria.pl

Łukasz Krawczyk
607 573 811
lk@mkinzynieria.pl